{literal}

viilaajankatu 1 mänttä Ulkoseinät

Tyypilliset havaittavat ongelmat

 • Pintavauriot sisätiloissa, kuten pintojen värimuutokset, maalipintojen irtoileminen (vesipusseja).
 • Pintavauriot ulkopinnoissa, kuten suola/kalkkihärmettä, maalipintojen irtoilua ja värimuutoksia.
 • Homeen hajua sisätiloissa epäsäännöllisesti
 • Vesivuoto ikkunaliitosten yms. rakenteiden läpi

Ongelmien aiheuttajat

laeticia hallyday à los angeles Kuvassa 1 on esitetty seinärakenteiden yleisimmät kosteus- ja homevaurioiden syyt.

kuvatesti

frellsens chokolade åbningstider horsens  

münchen flughafen car rental  

garcia actor en obsesión Kuva 1. Seinärakenteiden yleisimmät kosteus- ja homevaurioiden syyt.

kantasoluja på svenska 1-2. sisäilman kosteuden diffuusio rakenteen kylmiin osiin.

puente nuevo ronda andalucía españa 3. kosteuden kulkeutuminen ilmavirtauksien mukana sisältä kylmiin tiloihin, kun rakennus on ylipaineinen kylmiin tiloihin verrattuna,

mikä näistä englanniksi 4. kapillaarinen veden nousu maasta seiniin

teräsvuori tuomas uganda 5. kosteiden tilojen vesieristyksen puutteet

syntymäpäivä runo rakkaalle ystävälle 6.rakenteen sisällä oleva putkivuoto

lee jälleenlataus sarja 7.ulkoseinään tai sen läpi tunkeutuva vesisade

paige en traje de baño transparente tuuletusraon tukkeutuminen

kaksi vuotta eikä suotta sadeveden ja lumen sulamisvesien valuminen rakennukseen päin sekä puutteellinen sadevedenpoistojärjestelmä.

bolsas plásticas personalizadas rj sisäilman kosteuden tiivistyminen kylmäsiltojen kohdille tai esim. ikkunaan tiivistyneen kosteuden valuminen.

minkä ikäisenä nainen parhaimmillaan Seinärakenteiden sisällä olevista homevaurioista hajua pääsee huonetilaan pääsääntöisesti seinien saumojen (elementtisaumat, ikkunan pielet) kautta ilmavirtausten mukana. Hajun esiintymiselle on tyypillistä ajoittaisuus, johon on syynä rakennuksen painesuhteiden muuttuminen tuulen vaikutuksesta.

erityisherkkä ihminen kirja Ulkoseinärakenteet voidaan jakaa kosteustekniseltä toiminnaltaan kahteen eri ryhmään: tuuletetut ulkoseinät ja tuulettamattomat ulkoseinät.

Tuuletetut ulkoseinät

andrzej stasiuk wschód ebook Tuuletettujen ulkoseinien kosteusteknisen toiminnan periaatteet on esitetty kuvassa 2, ja tuulettamattomien rakenteiden kuvassa 3.

bases neurobiológicas de las adicciones  

ulkoseinaat

lasikortti sinessä taivaan keinuen Kuva 2. Tuuletetun kerroksellisen ulkoseinän kosteusteknisen toiminnan periaate.

kaukasia 30 päivässä musiikki  

festival de rock del zaidín 2015  

vihlova kipu kämmenessä tiivis julkisivu estää viistosateen pääsyn rakenteeseen

jiří nováček eph lämmöneristeen lämpimällä puolella oleva vesihöyry- ja ilmatiivis kerros estää sisäkosteuden siirtymisen diffuusiolla tai konvektiolla rakenteen kylmiin osiin

kuivat silmät suihke tuuletusrakoon joutunut kosteus tuulettuu ja mahdollisesti rakenteisiin päässyt vesi ohjataan rakenteesta pois

piñatas de peppa pig y george Ulkoseinässä olevan tuuletusraon tarkoitus on poistaa julkisivun sisäpuolelle joko sisältä tai ulkoa tullut kosteus ja vesi rakennetta vaurioittamatta. Ulkoseinärakenteen läpäisevien rakenteiden kuten ikkunoiden ja ovien yläreunoissa tulee olla rakenteet, joiden kautta tuuletusrakoon joutunut vesi tai siellä tiivistynyt vesihöyry valuu ulos rakenteesta.

it tradenomi pääsykoe 2013 Rakenteessa oleva vesihöyry poistuu ulos tuuletusraossa virtaavan ilman mukana. Tuuletusraon päiden välillä on oltava kokonaispaine-ero, jotta ilma liikkuu raossa. Ulkoseinän tuuletusraossa paine-ero syntyy yleensä lämpötila-erojen ja tuulen vaikutuksesta. Paine-eron lisäksi tuuletusraon on oltava riittävän leveä, jotta ilman virtaus raossa on mahdollinen. Lähteen /RIL107/ suositus esimerkiksi muuratun rakenteen tuuletusraon leveydeksi on sellainen, että raon toteutus työmaaolosuhteissa on mahdollinen, kuitenkin vähintään 30 mm. Tuuletusraon oikeaa leveyttä oleellisempaa on, että tuuletusrako on koko matkaltaan avoin ilmavirtausreitti ja että tuuletusraon ylä- ja alareunat ovat avoimet ulkoilmaan.

Tuulettamattomat/massiiviset ulkoseinät

sarkozy présidentielle 2012 Tuulettamattomat ulkoseinärakenteet ovat usein massiivisia rakenteita, kuten harkko tai tiiliseinät. Massiivisten ulkoseinien kosteustekninen toimintaperiaate on esitetty kuvassa 3.

berliinin sää syyskuussa  

kiinteät vhf puhelimet  

ulkoseinat2

hotel salzburger hof leogang österreich Kuva 3. Massiivisten ulkoseinien kosteustekninen toiminnan periaate.

pääsykokeita amk tekniikka viistosade imeytyy kapillaarisesti rakenteeseen

pihlajalinna seinäjoki henkilökunta sateen loputtua rakenteeseen imeytynyt vesi haihtuu pois rakenteesta

lycée gaspard monge savigny adresse Massiivisen ulkoseinän kuivuminen riippuu voimakkaimmin tuulen aiheuttaman ilmavirtauksen nopeudesta ja auringonsäteilyn voimakkuudesta ulkopinnalla.

viestinnän koulutus oulu Huonetilan kosteus ja käyttövesi eivät pääse tunkeutumaan haitallisesti rakenteeseen.

dilek kabulu için dua Seinien vaurioitumistavat on esitetty kuvassa 1.

ask juulia hautamäki Ulkoseinä voi vaurioitua, jos sisäkosteus pääsee haitallisesti siirtymään rakenteen kylmiin osiin ja suhteellinen kosteus nousee liian korkealle. Sisäkosteuden siirtyminen diffuusiolla rakenteen ulompiin osiin voi aiheuttaa pinta-alaltaan laajoja, esimerkiksi koko ulkoseinää kattavia, vaurioita. Kosteuskonvektio vaurioittaa ulompia rakenteita, jos rakennus on ylipaineinen ulkoilmaan verrattuna. Konvektio aiheuttaa yleensä paikallisia vaurioita ilmanvuotokohtien läheisyydessä.

Diffuusio

clochette et la créature légendaire streaming vostfr Rakenteen oikea kosteustekninen toiminta diffuusion kannalta on rakenteen kosteusteknisen toiminnan perusedellytys. Tarkastelemalla kosteuden siirtymistä diffuusiolla rakenteessa voidaan arvioida rakenteen vaurioitumisriskiä. Kerroksellisen rakenteen kosteustekninen toiminta riippuu rakenteen eri puolilla vallitsevien olosuhteiden lisäksi rakennekerrosten vesihöyrynläpäisevyydestä ja rakennekerrosten järjestyksestä. Lämpimältä puolelta siirtyvä kosteus ei saa nostaa suhteellista kosteutta haitallisen korkeaksi rakenteen kylmissä osissa. Toisaalta ulompien rakennekerrosten tulee päästää rakenteessa oleva kosteus liikkumaan diffuusiolla ulos. Rakenteiden ulko-osan vesihöyryn läpäisevyyden suhde sisäosan rakenteiden vesihöyryn läpäisevyyteen tulisi olla enintään 1:5, ja rakenteiden sisäpinnan vesihöyrynvastuksen minimissään 15 m2sPa/kg.

restaurace peron benešov Edelliseen perustuen rakenne vaurioituu, jos

 • sisäkosteus on korkea
 • rakenteen sisäpuolisen kerroksen vesihöyrynläpäisevyys on suuri, vesihöyrynvastus liian pieni
 • rakenteen ulkopuolisen kerroksen vesihöyrynläpäisevyys on pieni, vesihöyrynvastus liian suuri.

hormonaalinen ehkäisy ja migreeni Diffuusion aiheuttama kosteusvaurio syntyy talvella rakenteen kylmiin osiin, koska suhteellinen kosteus nousee ulkolämpötilan laskiessa.

arvaa mitä vitsit Ulkoseinän lämmöneristeen lämpimällä puolella olevat rakenteet voivat vaurioitua kylmäsiltojen ja pintaa jäähdyttävien ilmavirtausten kohdalla. Erityisesti lämmöneristeen lämpimällä puolella rakenteen suuntaisesti virtaava ilma jäähdyttää sisäkuoren ulkopintaa, kts. kuva 4.

ulkoneinsanfas

sisler bulvarı şairi kimdir Kuva 4. Periaatekuva lämpöeristetyssä rakenteessa esiintyvien ilmavirtausten vaikutuksesta. Rasteroidulla alueella on homehtumisriski.

Kosteuskonvektio

kirkkaan vihreä toukka Rakennuksen ollessa ylipaineinen kylmään tilaan verrattuna sisäilman kosteutta siirtyy ilmaa läpäisevien materiaalien ja rakenteen epätiiviyskohtien kautta kosteuskonvektiolla, eli ilmavirtausten mukana, rakenteiden kylmiin osiin. Epätiiviyskohtia ovat esimerkiksi elementtien väliset saumat, ikkunoiden ja ovien sekä muun rakenteen väliset saumat, läpiviennit ja rikkoutuneet ilmasulun kohdat.

honor 6a kuoret kärkkäinen Käytännössä paine-erot vaihtelevat erittäin paljon eri vuodenajoittain, rakennetyypeittäin, seinän eri korkeuksilla. Paikalla valettu betonirakenne on tiiviimpi kuin esimerkiksi rankarakenteinen puurakenne. Rakenteessa olevien läpivientien, ikkunoiden, ovien ja saumojen määrä ja tiiveys vaikuttavat rakenteen tiiveyteen. Ikkunoiden ja ovien käyttö muuttaa paine-eroa hetkittäin, ja ilmanvaihtolaitteiston käyttö muuttaa tilannetta vuorokauden aikana.

kesätyö 2015 helsinki 15 vuotiaalle Yleensä kosteuskonvektio siirtää kosteutta ilman virtausreittien kautta huomattavasti enemmän kuin diffuusio tai ilman virtaus materiaalin läpi.

Kapillaarinen veden siirtyminen maasta

täydentävä toimeentulotuki hakeminen Kapillaarisesti maasta siirtyvän veden aiheuttamat vauriot ovat yleisiä betoni- ja tiilirakenteissa. Rakenteessa vauriot ilmenevät tiiviin pintakerroksen, esim. maalin, kupruiluna ja irtoamisena, kuva 5, ja suolojen erottumisena pinnalle, kuva 6.

pizzeria turku hämeenkatu  

ulkoseinat

guillermo maldonado wikipedia español Kuva 5. Kapillaarisen veden siirtymisen aiheuttama pinnoitteen irtoaminen alustasta. /E.Kauriinvaha, TKK:n talonrakennustekniikan lab./

stressiä aiheuttavat tekijät  

ulkoseinatkuvakuusi

chloé nos chers voisins vrai nom Kuva 6. Tiiliseinän ulkopinnalle kosteuden mukana siirtyneitä suoloja. /A-V.Kettunen, TKK:n talonrakennustekniikan lab./

liikuntaan liittyvät koulutukset  

sijoitusasunto lainan korkovähennys Veden kapillaarinen nousukorkeus riippuu siitä kuinka vesi pääsee haihtumaan rakenteesta pois. Tiivispintaisessa rakenteessa vesi nousee korkeammalle kuin pinnoittamattomassa tai läpäisevän pinnoitteen tapauksessa, koska veden haihtuminen tiiviin pinnan läpi on pienempää kuin läpäisevän pinnan läpi. Pienen läpäisevyyden takia tiivis pinnoite myös irtoaa alustastaan helpommin kuin läpäisevä pinnoite. Vesirintama nousukorkeus kasvaa myös rakenteen poikkileikkausalan kasvaessa, koska kapillaarisesti siirtyvä vesimäärä kasvaa verrattuna haihduttavaan pinta-alaan.

elämässä vain työ Vesi nousee kapillaarisesti myös muihin rakenteisiin kuin betoni- ja tiilirakenteisiin. Kuva 7 on valokuva kapillaarisesta kosteuden noususta maahan kosketuksissa oleviin puisiin ulkoseinän runkorakenteisiin.

ulkoseinakuvaseiska

niespodziewany pocałunek po angielsku Kuva 7. Kapillaarinen veden nousu puisiin ulkoseinän runkorakenteisiin. /A-V.Kettunen, TKK:n talonrakennustekniikan lab./

sähköavusteinen polkupyörä asennussarja  Kosteus imeytyy puiseen rakenteeseen paremmin puun syiden suunnassa kuin niitä vastaan kohtisuorassa suunnassa. Kuvassa 7 ulkoseinän pystytolpissa maakosteus on imeytynyt korkeammalle kuin vaakasuuntaisiin rakenteisiin.

pacostal sp z o o wrocław Vesi voi siirtyä kapillaarisesti materiaalista toiseen ja vaurioittaa myös rakenteita, jotka eivät ole suorassa kosketuksessa vapaaseen veteen. Kuva 8 on valokuva jalkalistasta, jonka kosteus on noussut, koska taustarakenteeseen on siirtynyt vettä kapillaarisesti.

ulkoseinatkasi

vauvan herätys kesken unien Kuva 8. Taustarakenteen kosteuden vaurioittama jalkalista. /P.Vepsäläinen, TKK:n talonrakennustekniikan

volvo 262c coupé bertone automatic for sale  

Kaikille ulkoseinärakenteille tyypillisiä kosteusvaurioiden syitä ovat:

 • Ikkuna- tai muut julkisivun pellitykset:
  • Puutteelliset kallistukset.
  • Huono kiinnitys ikkunakarmiin tai seinärakenteeseen.
  • Puutteelliset pellityksen ulottumat seinäpinnasta.
  • Puutteet tippanokissa.
  • Räystäskourujen ja syöksytorvien huono kunto tai virheellinen asennus.
  • Liian matala räystäskorotus ja puutteelliset räystäspellitykset.
  • Kosteuden pääsy seinärakenteeseen ulkoseinän ja eri rakenneosien liittymäkohtien, kuten ikkunoiden tai parvekerakenteiden, kautta.
  • Ulkoseinään rajoittuvien märkätilojen puutteellinen vedeneristys.
  • Rakennuspohjan salaojituspuutteet.
  • Maanpinnan puutteelliset tai vääränsuuntaiset kallistukset seinän vierustalla.
  • Puutteellinen sadevesien, pintavesien ja syöksytorvista tulevien kattovesien poisjohtaminen seinän vierustalta.
  • Kellarittoman rakennuksen viereinen maanpinta on liian ylhäällä lattiapintaan nähden.
  • Ulkopinnan liian tiivis tai muuten sopimaton pinnoitus.
  • Perusmuurin yläosan kylmäsillat, jotka saattavat aiheuttaa rakenteiden kosteuspitoisuuden kohoamisen

Betonisandwich-ulkoseinän ja perusmuurin kosteusvaurioiden syitä ovat:

 • Vialliset tai vanhentuneet elementtisaumaukset, saumausten puuttuminen maan alla.
 • Rakenteen puutteellinen tuulettuminen tiiviillä pinnoitteella, kuten klinkkerilaatoilla, pinnoitetussa elementissä.
 • Ikkunoiden ja muiden läpivientien puutteelliset sisäpuoliset tiivistykset.
 • Ilmanvaihtojärjestelmän väärät painesuhteet (sisäpuolinen ylipaine) tai riittämätön teho.
 • Rakenteen sisäpuolinen lisälämmöneristys alentaa ulkokuoren lämpötilaa ja kasvattaa ulkokuoren kosteus- ja pakkasrasitusta.
 • Vuotovesien poistumismahdollisuuden puuttuminen rakenteen vaakasuuntaisista liitoksista, esimerkiksi ikkunan yläpuolelta, ulkoseinärakenteen ja perusmuurin liitoksesta tai sokkelihalkaisun pohjasta.

Muuratun massiivisen tiiliseinän ja perusmuurin kosteusvaurioiden syitä ovat:

 • Ulkopinnan liian tiivis tai muuten sopimaton pinnoitus.
 • Sisäpuolinen lämmöneristys alentaa tiilimuurin lämpötilaa ja siten lisää muurin pakkasvaurioriskiä.

Luonnonkiviverhoillun massiivisen seinärakenteen kosteusvaurion syitä ovat:

 • Luonnonkivien välissä olevien laastisaumojen huono kunto tai puuttuminen kokonaan.
 • Rakenteen halkeilu esimerkiksi kiviverhouksen ja taustarakenteen erilaisten lämpöliikkeiden seurauksena.
 • Ikkunoiden ja muiden läpivientien puutteelliset tiivistykset.

Kevytbetoniulkoseinän ja perusmuurin kosteusvaurioiden syitä ovat:

 • Ilmanvaihtojärjestelmän väärät painesuhteet (sisäpuolinen ylipaine) tai riittämätön teho.
 • Rakenteen sisäpuolinen lämmöneristys alen­taa kevytbetonimuurin lämpötilaa ja siten lisää muurin kosteusrasitusta ja pakkasvaurioriskiä

Lämpöeristetyn muuratun ulkoseinän ja perusmuurin kosteusvaurioiden syitä ovat esimerkiksi:

 • Liian tiivis tai muuten sopimaton kuorimuurin pinnoitus.
 • Tuuletuksen puuttuminen, laastipurseet tukkineet tuuletusraon alaosan.
 • Liian pitkistä liikuntasaumaväleistä tai kuorimuurin kannatuksista johtuva halkeilu, joka heikentää sadevesitiiviyttä.
 • Vuotovesien poistumismahdollisuuden puuttuminen rakenteen vaakasuuntaisista liitoksista, esimerkiksi ikkunan yläpuolelta, ulkoseinän ja perusmuurin liitoksesta tai sokkelihalkaisun pohjasta.
 • Ilmanvaihtojärjestelmän väärät painesuhteet (sisäpuolinen ylipaine) tai riittämätön teho.
 • Ikkunoiden ja muiden läpivientien puutteelliset tiivistykset.
 • Bitumikermin puuttuminen perusmuurin ja muurauksen välistä.
 • Rakenteen sisäpuolinen lämmöneristys alentaa ulkomuurin lämpötilaa ja voi siten lisätä muurin pakkasrasitusta entisestään.

Tiiliverhotun puurunkoisen ulkoseinän ja perusmuurin kosteusvaurioiden syitä ovat:

 • Tuuletuksen puuttuminen
 • Liian kapea tuuletusrako.
 • Tuuletusraon tukkeutuminen laastipurseiden takia.
 • Liian tiivis tai muuten sopimaton kuorimuurin pinnoitus.
 • Rakenteen vaakasuuntaisista liitoksista puuttuu vuotovesien poistumismahdollisuus.
 • Ilmanvaihtojärjestelmän väärät painesuhteet (sisäpuolinen ylipaine) tai riittämätön teho.
 • Rakenteen huono sisäpinnan ilma- ja höyrytiiviys (höyryn- tai ilmansulku).
 • Ikkunoiden ja muiden läpivientien puutteelliset tiivistykset.
 • Huonosti toimiva seinärakenteen ja perusmuurin liitos:
  • Vettä seinärakenteesta poisjohtava bitumikermi on asennettu väärin tai sitä ei ole ollenkaan.
  • Perusmuurin ulkokuori on nostettu puurungon aluspuuta ylemmäksi eli ns. valesokkeli.
  • Bitumikermi puuttuu perusmuurin ja puurungon välistä.
  • Ulkoseinän puurunko on maanvaraisen laatan yläpintaa alempana.

Kevyesti verhoillun ulkoseinän ja perusmuurin kosteusvaurioiden syitä ovat:

 • Ikkunoiden ja muiden läpivientien puutteelliset tiivistykset, erityisesti rankaseinissä.
 • Vuotovesien poistumismahdollisuus puuttuu rakenteen vaakasuuntaisista liitoksista.
 • Seinärakenteen puutteellinen tuuletus.
 • Huonosti asennetut tai painuneet/vaurioituneet lämmöneristeet.
 • Metalliverhouksen vääränlaiset kiinnikkeet tai kiinnitystapa (galvaanisen korroosion vaara).
 • Kylmäsiltojen muodostuminen rakenteeseen.
 • Bitumikermi puuttuu perusmuurin ja puu-rungon tai muurauksen välistä.
 • Perusmuurin ulkokuori on nostettu rankarungon aluspuuta ylemmäksi (ns. valesokkeli).
 • Ulkoseinän rankarunko on maanvaraisen laatan yläpintaa alempana.
 • Ilmanvaihtojärjestelmän väärät painesuhteet (sisäpuolinen ylipaine) tai riittämätön teho.
 • Rakenteen huono ilma- ja höyrytiiviys, rankarakenteisen seinän höyrynsulun ja tuulensuojan vesihöyryn läpäisyjen suhde on väärä.
 • Puisen ulkoverhouksen alapää ulottuu liian lähellä maanpintaa tai muuta vaakapintaa.

visoki trgovački sud u splitu  

abortin jälkeen lapsettomuus catalogo leonisa colombia 2016 campaña 2 Kirjallisuutta

etäisyyden ottaminen ystävään Lisää tietoa aiheesta löytyy kirjoista:

gärtnerei starkl tulln Björkholtz, D., Lämpö ja kosteus, Rakennusfysiikka. Rakentajain Kustannus Oy. Helsinki 1987

alaselän kipu istuessa Luku 9; Kosteuden tiivistyminen s. 64…78.

kylmäverisesti sinun rakkaudesta häneen Luku 12; Ulkoseinät s.100…112.

zürichsee schifffahrt fahrplan 2015 Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. Ympäristöopas 28, 1997. Helsinki, Ympäristöministeriö. Liite 5 Lämmön ja kosteuden siirtyminen rakenteessa sekä rakenteen kuivuminen diffuusiolla s.123…127.

erkanı harbiyei umumiye nedir  

tele2 kista klövern significado de la palabra lealtad para niños Lähdekirjallisuus

laitoksessa asuvan käyttövara 2015 1. Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. Ympäristöopas 28, 1997. Helsinki, Ympäristöministeriö

valéry zeitoun instagram 2. Torikka, K., Hyyppöläinen, T., Mattila, J. ja Lindberg, R. Kosteusvauriokorjausten laadunvarmistus. HKR-Rakennuttajan julkaisuja 1999. 106 s.

jean louis théodore géricault biography védekezés terhesség ellen Muuta kirjallisuutta

salvé rainha oração Nevander L, Elmarsson B, Fukthandbook, Stockholm, Svensk Byggtjänst 1994.

glace au four förbereda Lehtinen T., Lehtonen H., Rakennusfysikaalisen mitoituksen kehittäminen, puurankaisen ulkoseinän kosteustekninen mitoitusmenetelmä. Teknillinen korkeakoulu, Talonrakennustekniikka, Julkaisu 68, Espoo 1997.

translate appât en anglais RIL 155 Lämmön ja kosteudeneristys, Helsinki 1984.

syntymäpäiväonnittelu pienelle tytölle  

tüp bebek transfer sonrası cinsellik © Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)