{literal}

mauritz stillers väg 6 Kuntotutkijan muistilista

automyyjäksi ilman koulutusta Kosteusvauriokorjausten lopputuloksen teknisen laadun varmistamiseksi kuntotutkijan tehtävänä on:

 • Rakenteiden selvittäminen, mm. mahdolliset riskirakenteet
 • Vaurioiden ja toimivuuspuutteiden selvittäminen (tyyppi, sijainti, laajuus, aste, vaikutukset ja eteneminen)
 • Vaurioiden syntymekanismin selvittäminen
 • Korjausperiaatteiden määrittäminen

selkälihas treeni käsipainoilla Tässä muistilistassa on esitetty vain lopputuloksen teknisen laadun varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, ei siis kaikkia kuntotutkijalle kuuluvia hankkeen laadun varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Tutkimuksen lähtökohdan selvittäminen

 • Lähtökohdat (kuntotutkimuksen tilaamisen syy)
 • Tunnettu äkillinen kosteusrasitus esim. putkivuoto, tulva tai tulipalon sammutus
 • Tiedossa oleva kosteus- tai homevaurio, jonka syytä tai laajuutta ei tiedetä tai on epäselvyyttä vaurion aiheuttajasta
 • Rakennuksessa on mikrobitutkimuksella osoitettu olevan homeongelma, jota ei ole paikallistettu
 • Rakennuksessa esiintyvään hajuun tai käyttäjien oireiluun perustuva yleinen epäily
 • Ennakoiva selvitys, riskirakenteiden selvittäminen

Lähtötietojen kerääminen

 • Tarveselvitys
 • Hankeselvitys
 • Taustatiedot
 • Rakenteet
 • Käyttö- ja huolto
 • Vauriot
 • Aistinvarainen yleistarkastus kohteessa

Alustava tilannearvio / riskiarvio

 • Selvitä rakenteet
 • Selvitä kosteusrasitukset ja tiedä eri rasituslajit
 • Selvitä mahdolliset vauriotavat ja arvioi niiden vaikutusta
 • Ideoi rakenteen kosteustekninen toimintamalli tai vaihtoehtoiset mallit
 • Tunne erilaiset korjaustavat ja menetelmät

Tutkimustarpeen arviointi

 • Suunnittele tutkimus ja tee yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma
 • Hyväksytä tutkimussuunnitelma rakennuttajalla
 • Lisätutkimuksista, joiden tarve havaitaan tutkimuksia tehdessä, sopiminen
 • Muiden tutkimusten tarve
 • Tarve vauriokartoitukseen (vaurioiden tarkan laajuuden selvittämiseen)

Varsinaiset tutkimukset

pentik pyöreä maljakko Tee havaintoja kohteesta:

 • Suunnitelmista
 • Aistinvaraisesti
 • Kenttäkokein
 • Laboratoriokokein

Analyysi

kissan silmät vuotaa vettä Analysoi havaintoihin perustuen

 • Kosteustekninen toimintatapa
 • Arvioi vaurion vaikutukset ja mahdolliset haitat
 • Ideoi korjaustavat
 • Yhdistä muiden tutkimusten (sisäilma, mikrobi, terveys) tulokset analyysiin
 • Huomaa, että tiedot voivat olla ristiriitaisia

Raportointi

manglerud senter juleåpent Esitä analyysiin perustuen kirjallisessa raportissa selkeästi:

 • Tehdyt tutkimukset
 • Rakenteiden nykytila ja riskit
 • Arvio korjausmahdollisuuksista
 • Ennuste vaurion kehittymiselle
 • Toimenpide- ja korjausvaihtoehtoehdotukset, arviointi ja vertailu
 • Lisätutkimustarpeet esimerkiksi korjauksen yhteydessä

Mahdolliset katselmukset ja palaverit

 • Kohteen katselmus rakennesuunnittelijan (ja rakennuttajan) kanssa.
 • Suunnittelun aloituspalaveriin osallistuminen

Mahdolliset lisätutkimukset

 • Suunnittelu-, purku-, korjaus- tai jälkiseurantavaiheessa
 • Totea tutkimustarve ja suunnittele tarvittavat tutkimukset
 • Analysoi rakennetta ja pohdi korjaustapoja uudelleen lisätutkimuksissa tai muutoin ilmenneiden seikkojen pohjalta
 • Raportoi lisätutkimusten tulokset

nigdy nie mów nigdy cda lektor pl  

esiintyjiä juhliin turku avaimet käteen talopaketti Lähdekirjallisuus

sekoomus köyhiä turpaan video Torikka, K., Hyyppöläinen, T., Mattila, J. ja Lindberg, R. Kosteusvauriokorjausten laadunvarmistus. HKR-Rakennuttajan julkaisuja 1999. 106 s.

hauskoja runoja ikääntymisestä  

jacira gonçalves marques dos santos © Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)